قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع کشور

در این دوره شما با قانون ملی شدن جنگلهای و مراتع کشور آشنا خواهید شد.

2h 0 ثبت نام شد هنوز رتبه بندی نشده است پیشرفته

پس از تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور در سال 1431 ،برنامه تفکیک اراضی ملی از مستثنیات با هدف ایجاد امنیت برای دیگر طرحها و جلوگیری از تخریب، تجاوز و تصرفات غیرمجاز به عرصه های منابع طبیعی شروع گردید که شامل شناسایی، تثبیت و تملک عرصه و اعیانی جنگلها، مراتع، بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور و تفکیک آنها از عرصه ها و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین اراضی زراعی و باغهایی است که تا تاریخ تصویب قانون ایجاد شده بودند و این امر موجب اختلافاتی در مالکیت اراضی گردید. بی شک یکی از مهمترین راهکارهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی، بهره جستن از قوانین و مقررات میباشد تا از این طریق ضمن رعایت حقوق عمومی و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، هیچ گونه تضییع حقوق خصوصی از اشخاص ذیحق صورت نگیرد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که مقتضیات زمانی و مکانی جامعه موجب تحول و پویایی قانونگذاری است. اگر چه اصول قانونگذاری به طور اساسی لایتغیر است، لیکن قوانین و مقررات، متناسب با تحولات اجتماعی و نیازها در حال تغییر میباشد. قوانین و مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع نیز از این امر مستثنی نیست. بنابراین قوانین نیز هر از گاهی متناسب با زمان، نیازمند بازبینی، اصلاح و به روز شدن هستند و این موضوع کاملا طبیعی است. در این دوره  قوانین مالکیت اراضی ملی مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد.

چیز هایی که یاد خواهید گرفت:

 • تعاریف
 •  حفاظت و بهره‌برداری
 • ماده 20
 • ماده 56
 • تفاوت مواد 20 و 56
 • اعتراض به ماده 56
 • عکس های هوایی و روش های تفسیر آن
 • مطالعه پرونده
 • شعب ویژه
4.800.000 تومان 5.000.000 تومان

چه چیزی مشمول است

 • 2 ساعت آموزش
 • گواهی پایان دوره دانشگاهی
 • 12 مقاله آموزشی
 • تماشای آفلاین ویدئو ها
 • دسترسی مادام العمر به محتوا

Net City

0,0رتبه بندی مربی
0
دانش آموزان
13
دوره های آموزشی
0
بررسی ها
دیدن جزئیات