قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

در این دوره شما با قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها آشنا خواهید شد.

2h 0 ثبت نام شد هنوز رتبه بندی نشده است پیشرفته

سالیانه بخشی از بهترین اراضی کشاورزی کشور به دلایل متعدد تغییر کاربری یافته؛ به مصارف غیر کشاورزی تبدیل می گردند. خروج اینگونه اراضی از مسیر تولید زراعی و باغی لطمات جبران ناپذیری را ایجاد می نماید. در سال 1374 قانونگذاران کشور با درک صحیح از اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی به عنوان یکی از ارکانتوسعه پایدار؛ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها را به تصویب رساندند تا ضمن ضابطه مند نمودن تغییر کاربری اراضی کشاورزی، مجازاتهایی را برای برخورد با متخلفین پیش بینی نمایند. در این دوره به قانون فوق پرداخته میشود.

 • تغییر کاربری چیست؟
 • انواع کاربری املاک
 • تغییر کاربری اراضی زراعی در قانون
 • تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی
 • نحوه و مراحل رسیدگی به درخواست تغییر کاربری
 • بررسی رای وحدت رویه جرم آنی یا مستمر بودن تغییر کاربری
 • تبصره 1 ماده1
 • تبصره 4 ماده 1
4.800.000 تومان 5.000.000 تومان

چه چیزی مشمول است

 • 2 ساعت آموزش
 • گواهی پایان دوره دانشگاهی
 • 12 مقاله آموزشی
 • تماشای آفلاین ویدئو ها
 • دسترسی مادام العمر به محتوا

Net City

0,0رتبه بندی مربی
0
دانش آموزان
13
دوره های آموزشی
0
بررسی ها
دیدن جزئیات