قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

در این دوره شما با قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند و مراحل آن آشنا خواهید شد.

2h 0 ثبت نام شد هنوز رتبه بندی نشده است پیشرفته

همان‌طور که مستحضرید، لازم است که هرنوع مالی اعم از منقول و غیرمنقول دارای سند رسمی مالکیت باشد. حال خوب است بدانید که گاهی نیز اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی بوده و نقل‌وانتقالات آن نیز بدون سند انجام می‌گیرد. حال پرسشی که در این میان مطرح می‌شود، آن است که تکلیف این گونه اموال غیرمنقول فاقد سند چیست؟ لازم به ذکر است که در این حیطه قانونی با عنوان قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در سال ١٣٩٠ به تصویب رسید که در این دوره به آن خواهیم پرداخت.‌

چیز هایی که یاد خواهید گرفت:

 • بررسی دقیق قانون تعیین تکلیف
 • مدت اجراي قانون
 • مشمولین قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی
 • هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف
 • بیع اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی
 • تفاوت صدور سند با ماده 147 و 148 و قانون تعیین تکلیف
رایگان

چه چیزی مشمول است

 • 2 ساعت آموزش
 • گواهی پایان دوره دانشگاهی
 • 12 مقاله آموزشی
 • تماشای آفلاین ویدئو ها
 • دسترسی مادام العمر به محتوا

Net City

0,0رتبه بندی مربی
0
دانش آموزان
13
دوره های آموزشی
0
بررسی ها
دیدن جزئیات