بررسی مفهوم و شناسایی پلاک ثبتی

در این دوره شما با مفهوم شناسایی پلاک ثبتی آشنا خواهید شد.

2h 0 ثبت نام شد هنوز رتبه بندی نشده است پیشرفته

یکی از مباحث مهم امور ثبتی جانمایی پلاک ثبتی یا دریافت آدرس با پلاک ثبتی می باشد در این دوره آموزشی به شرح کامل این مسئله می پردازیم ، روند پیاده سازی و پیدا کردن ملک ،موارد مورد نیاز و الزامات هنگام پیاده سازی و در نهایت به خاطر حساسیت در موضوع در این دوره آموزشی به نکات مهم و امنیتی مربوط به این امور می پردازیم.

چیز هایی که یاد خواهید گرفت:

 • بخش ثبتی
 • پلاک ثبتی
 • پلاک اصلی
 • پلاک فرعی
 • وضعیت ملک ملی در پلاک ثبتی
 • تهیه و استعلام نقشه ثبتی
 • نقشه هوایی پلاک ثبتی
 • پلاک دهی مفروزات
رایگان

چه چیزی مشمول است

 • 2 ساعت آموزش
 • گواهی پایان دوره دانشگاهی
 • 12 مقاله آموزشی
 • تماشای آفلاین ویدئو ها
 • دسترسی مادام العمر به محتوا

Net City

0,0رتبه بندی مربی
0
دانش آموزان
13
دوره های آموزشی
0
بررسی ها
دیدن جزئیات